Gallery Exhibitions Movies Myself Archive Guestbook Contact

Det gick en minotaurus lös på Drottninggatan...
There was a minotaur on the loose on Drottninggatan...

Söndagen den 21 augusti deltog Matheo i Stockholms Kulturfestival 2016.
On Sunday August 21 Matheo participated in the Stockholm Culture Festival 2016.


Med Lena / With Lena


Med Ove / With Ove


Dear friends! It would please me a lot if you would like to meet me at the book stall on Drottninggatan, Stockholm, on Sunday 21 august! We could have a pleasant talk, maybe some laughs, and if you wanted to you could buy a book. I will be waiting for you near the corner of Drottninggatan / Olof Palmes gata from 11 am to 6 pm. / Matheo


The Presentation of "O Monólogos tou Kathréfti" ("Spegelns monolog")
at Kokkinos Vrachos, Zakynthos, May 22 2016

Det finns stunder jag aldrig kommer att glömma.
Denna kväll blev till en sådan stund, ja till ett av mitt livs vackraste ögonblick.

There are moments I will never forget. This evening turned into such a moment,
yes, into one of the most beautiful moments of my life.

Allt gick utomordentligt bra. När bokens skrivna ord lästes högt av Maria och Takis
på ett vackert och harmoniskt sätt fick de liv, och förvandlades liksom till ett filmmanus i åhörarnas
fantasi. Då skakade Röda Klippan av vännernas applåder.

Everything went exceptionally well. When the written words of the book were read out aloud by Maria and Takis
in a beautiful and harmonic way, they came alive, and were transformed into screenplays in the minds of the audience. After the reading friendly clappings rocked Kokkinos Vrachos.

Jag vill rikta några särskilda tacksamhetsord till Katerina Demeti
som under kvällen gav en klar och tydlig presentation av min konstnärliga verksamhet.

I would like to especially thank mrs Katerina Demeti who during the evening gave a clear
and accurate presentation of my art.

Röda Klippan var fylld med vänner, bland andra Karin, Jennie och Björn,
som hade hjälpt mig med min bokpresentation i Stockholm, och som nu hade rest
till Medelhavet för att närvara vid denna presentation.

Kokkinos Vrachos were filled with friends, among them Karin, Jennie and Björn, who had helped
with the presentation of my book in Stocholm, and who had now travelled to the Mediterranean to attend
also this presentation.

Tystnaden sänkte sig över den gästvänliga Röda Klippan när min kamrat
Dionysis Papadatos presenterade ett kort collage med två av mina filmer,
från Kreta och Patmos.

Silence fell over the hospitable Kokkinos Vrachos when my friend Dionysis Papadatos
presented a short collage from two of my films, one from Crete and one from Patmos.

Det finns stunder jag aldrig kommer att glömma. Denna kväll blev till en sådan stund...

There are moments I will never forget. This evening turned into such a moment...


Updates